SOCIETATE

ISTORIE- REZOLVAREA SUBIECTULUI DE METODICĂ DIN 2016


ROLUL SURSELOR ISTORICE ÎN FORMAREA-DEZVOLTAREA-EVALUAREA COMPETENȚELOR

  1. Precizarea unei categorii de surse istorice și menționarea a două avantaje și a două dezavantaje ale utilizării surselor istorice din această categorie în cadrul activităţii didactice specifice secvenței date.
  2. Precizarea unei metode de predare-învăţare în care se pot utiliza sursele istorice pentru care ați optat și exemplificarea formării/dezvoltării competenței 2.4. prin folosirea acestei metode (menționarea a două caracteristici ale metodei, a termenilor istorici, conceptelor, problemelor de atins și a conținuturilor utilizate, respectiv a trei sarcini de lucru date elevilor, referitoare la surse istorice).
  3. Proiectarea unui item de tip subiectiv care să evalueze ambele competențe din secvența dată.
  4. Precizarea unei metode complementare/alternative de evaluare care poate fi utilizată pentru competențele din secvența dată și menționarea a două criterii de evaluare specifice acestei metode.

CONȚINUTURI VIZATE- ROMÂNIA DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (Programe şcolare ISTORIE, clasele a V-a – a VIII-a, OMECI nr. 5097 / 09.09.2009 ) 

• Evoluţii specifice ale regimului comunist 1945-1989
• Decembrie 1989. Context şi consecinţe
• Revenirea la democraţie

REZOLVARE (BIBLIOGRAFIE: DIDACTICA ISTORIEIDIDACTIC.RO)

Există două categorii principale de surse istorice: sursele fundamentale (scrise) și sursele vizuale. Cele din urmă sunt analizate întotdeauna separat, având rolul de confirmare și nuanțare a informațiilor extrase din sursele scrise. Conținuturile vizate fac parte din istoria secolului al XX-lea, de aceea vor prima sursele fundamentale. Cu cât evenimentele la care ne referim sunt mai apropiate de prezent, cu atât se extinde câmpul de investigație (câmpul istoriografic), mai exact creșterea numărului de categorii de surse istorice analizate.

Dat fiind faptul că tema studiată este una de istorie națională recentă, voi menționa o altă categorie de surse istorice: sursele de istorie orală. Acestea nu pot fi decât relatările părinților sau bunicilor elevilor (martori ai trecutului) cu privire la perioada regimului comunist. Dat fiind faptul că folosirea acestei categorii de surse istorice are atât avantaje cât și limite, o voi detalia în vederea rezolvării punctului 1.

Avantaje

  • Utilizarea surselor de istorie orală asigură o participare activă a elevului la reconstruirea trecutului.
  • Facilitează elevului capacitatea de asociere și de comparație: istoria orală permite stabilirea unei legături între experienţa şi mediul personal al elevului şi evenimente şi fenomene care au (au avut) loc pe o scară mai largă.

Pe de altă parte, principalul dezavantaj este legat de subiectivitate. 

Subiectivitatea se datorează percepţiei individuale a fenomenului sau evenimentului (modul în care un individ a perceput, prin prisma propriei educaţii, a intereselor şi nevoilor sale). Un alt dezavantaj al istoriei orale este inexactitatea informațiilor oferite: cu trecerea timpului, martorul a uitat unele detalii sau a considerat că nu sunt semnificative.

Cu toate acestea, folosirea istoriei orale în procesul de predare-învățare a acestor teme de istorie recentă este pe deplin justificată și recomandată cu încredere.

La clasă, profesorul utilizează atât surse istorice puse la dispoziție de manual, cât și surse culese din alte tipuri de resurse didactice.

Rolul surselor istorice în formarea/dezvoltarea competențelor din programa școlară de istorie este acela de dezvoltare a capacităților/deprinderilor de analiză sinteză, implicit dezvoltarea gândirii critice, finalitate primordială a disciplinelor socio-umane. Se recomandă în activitatea didactică folosirea surselor istorice ca mijloc de reducere a consumului de timp.

Există o schemă a succesiunii logice a celor trei elemente ale demersului instructiv educativ la disciplinele socio-umane. La istorie, schema are ca pivot central sursele istorice, facilitator al cunoașterii și interpretării trecutului.

CUNOȘTINȚE (Despre evenimente istorice și surse cu privire la evenimente)

ABILITĂȚI (de lucru cu sursele istorice) /DEPRINDERI ( de analiză a surselor)⇔

VALORI ȘI ATITUDINI (față de trecut, cât și față de prezent).

Ambele competențe din secvența dată fac apel la analiza surselor istorice:

2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în […] secolul al XX-lea.

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din […] secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice.

Punctul 2 solicită precizarea unei metode de predare-învăţare în vederea formării/dezvoltării compentenței 2.4.  Am ales o metodă folosită de obicei la clasele mici, metoda Știu / Vreau să știu / Am învățat, deoarece implică categoria de surse ale istoriei orale menționată anterior.

Înainte de a descrie utilizarea metodei în sine, o voi pune în legătură cu o grilă de lectură, respectiv de analiză a surselor istorice, a cărei folosire se recomandă la lecțiile de istorie. Cele trei elemente-cheie de analiză sunt următoarele:

TEXTUL propriu-zis ( prezentarea unor fapte, evenimente sau fenomene istorice- datele problemei, punte între context și subtext)

CONTEXTUL (mediul în care a fost produsă sursa)

SUBTEXTUL ( ceea ce implică textul ca referință față de context).

În final, sunt elaborate concluziile de interpretare a textului istoric. Pentru a ridica gradul de complexitate a metodei Știu / Vreau să știu / Am învățat se impune utilizarea acestui tip de grilă de lectură; totodată pentru a fi în acord cu competența 2.4 – folosirea problematizării prin adecvarea la interpetarea surselor istorice. 

Cu privire la conținuturile utilizate (plus concepte, termeni istorici, probleme de atins), m-am gândit să aplic această metodă pentru înțelegerea situației din deceniul al 9-lea, perioada de sfârșit a regimului comunist din România.

Prima etapă a metodei presupune reactualizarea cunoștințelor anterioare (așa-numitele idei-ancoră), atât cele dobândite în cadrul orelor de curs, cât și cele ce țin de educația non-formală. Elevii pot prezenta la începutul orei eseuri ce conțin mărturii ale celor mai în vârstă cu privire la tema studiată ( folosirea surselor de istorie orală). Voi reveni asupra acestei sarcini la rezolvarea punctului 4 (precizarea unei metode complementare/alternative de evaluare)

A doua etapă – VREAU SĂ ȘTIU- presupune identificarea întrebărilor (nelămuririlor) elevilor, a căror curiozitate a fost stimulată de părinți sau bunici.  Profesorul are rol de moderator, de facilitator în asimilarea noilor cunoștințe. Se vor folosi texte din manual sau din alte materiale didactice. Elevii vor avea ca sarcină căutarea răspunsurilor la întrebări. Tranziția spre ultima etapă presupune ințelegerea noilor informații prin prisma cunoștințelor anterioare, în scopul relevării unor noi sensuri.

Profesorul își aduce contribuția în ultima etapă -AM ÎNVĂȚAT- printr-o scurtă prelegere. Se va urmări asigurarea conexiunii inverse (feedback-ului). Ca temă, elevii vor avea de pregătit răspunsurile la întrebări referitoare la ceea ce vor dori să afle suplimentar față de tema prezentată. Profesorul poate organiza în acest scop echipe de cercetare, sugerând modul de documentare.

Să rezumăm tema dezbătută prin această metodă: Elevii vor afla de la părinți informații privind lipsurile din deceniul al 9-lea: raționalizarea alimentelor, cozile, economisirea energiei, privarea de informare- scurtarea programului TV la două ore pe zi. Textele analizate la oră vor releva motivele dezastrului economic din acei ani, determinat de dorința conducătorilor de a returna integral datoriile externe, ce au provenit din împrumuturi folosite la dezvoltarea industrială și urbană a României socialiste. Pe deasupra, toate acestea au avut loc în contextul apăsător al unui regim totalitar- represiune dură a opoziției, cenzură totală, poliție politică, cultul personalității dus la extrem (neostalinism). Există multe elemente de analizat/interpretat- acestea alcătuiesc subtextul și concluziile.

Un item subiectiv care să evalueze competențele 2.4 și 3.7 va fi elaborat pe baza unui text (sursă) istoric. Am ales un eseu structurat care să pornească de la următorul text, de fapt o celebră afirmație a cunoscutului memorialist Constantin Argetoianu, politician marcant al perioadei interbelice:

Dacă ar cădea şi Churchill, după moartea lui Hitler, lui Mussolini, lui Roosevelt, n-ar mai rămâne decât Stalin, dintre marii conducători ai războiului. Ar fi un semn că Dumnezeu vrea să încerce omenirea cu plaga comunismului.

Pornind de la această sursă, se impun următoarele întrebări (cerințe):

-Prezentați evoluția Estului Europei după anul 1945. Cum s-a făcut tranziția la socialism?

–Care ar fi fost evoluția României dacă la Conferința de la Ialta (4-11 februarie 1945) acordul de procentaj ar fi stabilit o influență mai mare a statelor democratice?

Acest item subiectiv face apel la capacitatea elevilor de a problematiza, de a-și demonstra creativitatea și originalitatea. Pentru profesor, elaborarea unei scheme de notare este destul de dificilă.

Pentru prezentarea unei metode de evaluare alternativă (complementară) a celor două competențe prin implicarea surselor de istorie orală, cea mai adecvată sarcină pentru elevi ar putea fi realizarea unui interviu cu un părinte sau un bunic, martori ai evenimentelor din istoria recentă.

În prealabil, profesorul va elabora un ghid de interviu. Desigur, va lăsa libertate elevilor în alegerea întrebărilor cu care își vor chestiona rudele mai în vârstă. Interviul va oferi măsura orginalității și creativității elevilor, remarcându-se cei cu potențiale abilități jurnalistice. Tema interviului: Revoluția din 1989. Viața cotidiană. Criterii de evaluare: calitatea documentării, modul de redactare și editare (transformarea comunicării orale în comunicare scrisă);  relevanța rezultatelor obținute. 

Date ale intervievatorului:

Nume:

Prenume:

Data/ora înregistrării

Tipul înregistrării

Locul înregistrării

 

Date personale ale persoanei intervievate:

Nume

Prenume

Data şi locul naşterii

Studii

Profesia

Naţionalitatea

Religia

Stare civilă

Scurtă prezentare biografică

 

 

Categorii: Historia magistra vitae, SOCIETATE | Etichete: , , , | 1 comentariu

Polițistul de promiscuitate de la Țăndărei


Ο deosebită amploare au luat-o în ultima vreme acțiunile desfășurate în școli de către agenți a Poliției Române. Pentru unii dintre ei, acestea reprezintă niște nesperate ocazii de a-și regla conturile cu profesorii lor din trecut. Nu contează că superiorii i-au trimis acolo cu un alt scop: trebuie răzbunată cu orice preț corigența de la matematică din clasa a șaptea.

Vă vine să credeți sau nu, au existat vremuri în care elevii nu aveau telefon cu cameră încorporată și nici drepturi. Aveau în schimb viață socială. Cine a fost prea ipocrit pentru a-și accepta trecutul, a ajuns polițist, ziarist sau politician.

Eu am dat de unul care este posibil să fi fost persecutat de profa sau proful de istorie din generală. Fiind profesor de gimnaziu, eram ținta perfectă pentru el. Silent, but deadly, tipul și-a îndeplinit misiunea. Și nu cea dată de superiori.

Cameron-Diaz-Bad-Teacher-film-728x409

Cameron Diaz, singura profă pentru care mi-aș risca vreodată locul de muncă

În urmă cu două săptămâni, îmi intră la oră. Clasa susținea un test la cultură civică. Îl invit să ia loc la catedră, pentru a completa un proces verbal. Cât timp scrie, mă întreabă insistent ce satisfacții îmi oferă această profesie. L-aș fi întrebat și eu ce dracu’ căuta la ora mea, ca să fim chit la întrebări inutile. Prietene, amândoi suntem bugetari. Numai că eu sunt cel cu mai multă școală și cu mai puține ore muncite într-o săptămână. Știu că e dureros pentru tine. Atât muncea și boul ăla care n-a vrut să te treacă.

Iese din sala de clasă fără a avea măcar un dialog cu elevii. Nu ei erau în joc; ci eu. Lipseau totuși pramatiile clasei (vreo trei repetenți și doi mutați disciplinar), situație convenabilă pentru toate părțile implicate. Cât timp gunoiul este băgat sub preș, toată lumea e fericită.


Din nefericire, tocmai capacitatea de a ascunde gunoiul sub preș îmi lipsește. Un atribut esențial pentru a deveni un profesor de succes în sistemul de învățământ românesc. Sunt mai degrabă genul care pune pungi cu rahat de câine pe pragul caselor, le dă foc și sună la ușă (sunt sigur că ați văzut-o în filmele americane). Îmi place să studiez reacțiile oamenilor.

Sunt prea justițiar, vertical, cerebral și în același timp neconvențional, radical și exclusivist pentru a fi un bun profesor. Rezist la stres, dar cedez la mârlănie. Puncte slabe vizibile chiar și pentru elevul mai puțin dotat intelectual. Deficiențe exploatate de către colegii de cancelarie cu mintea odihnită, care duc o luptă continuă pentru recunoașterea statutului socio-profesional.

Am tupeul să mă consider intelectual cu studii superioare, care și-a dobândit statutul de cadru didactic în urma promovării unor examene destul de dificile. Nu mai am pentru ce să lupt; am trecut la alt nivel. E timpul să evoluez.

Date fiind condițiile mai sus prezentate, nu e de mirare că am fost o pradă ușoară pentru milițian. Nu a făcut decât să adulmece una dintre pungile cu rahat aruncate de mine, în imprudența care mă caracterizează.

Într-un anume context, am întrebat un elev de clasa a opta dacă profesoara de biologie este doamnă sau domnișoară. Nu o cunosc, nu ne intersectăm în nicio zi prin școală. Să știu și eu cum să mă adresez dacă ne întâlnim. Cine gândește cu capul de sus, mă va crede pe cuvânt. Cine nu, va tresări când îmi va citi următorul enunț: Alte argumente sunt futile.

Pasul următor: sunt chemat în biroul directorului. Garcea este și el prezent; îmi invocă acuzații de hărțuire sexuală prin metoda indirectă. Îi mulțumesc pe această cale, sună chiar original. Mă simt special.

Până aici, datele problemei par bine conturate, dar pudibonderia asta victoriană se bate cap în cap cu o școală de cartier. Ceva nu se leagă. Directorul îmi prezintă problema într-un mod rezonabil: nu își face decât datoria.

Insistența și precipitarea polițistului mă intrigă. “Suntem bărbați, dar..” – așa își începe acesta pledoaria, în timp ce mă invită să mă așez pe un scaun, gest pe care îl dezavuez. Mă conformez totuși, din respect pentru domnul director. Mă ia pe partea legală, cu niște argumente trase de păr. Mă copleșește atitudinea cavalerească a omului în uniformă (notă de subsol-exprimare eufemistică sau pur și simplu ironică).

După această discuție, sunt decis să-mi prezint demisia. Peste câteva zile, o scriu și o las la secretariat. Plec fără să mă uit înapoi dintr-o școală în care se pare că eu eram sursa tuturor problemelor.


Acesta a fost bilanțul activității agentului de poliție la școala din orașul Țăndărei: demisia profesorului de istorie. Într-o țară în care Guvernul a intenționat să elimine această disciplină din orarele elevilor, gestul meu e ca un pârț într-un uragan.

Milițică, ce îmi dorești tu mie, îți doresc și eu ție. Eu nu am datorii decât la bancă; la persoane fizice obișnuiesc să dau totul înapoi. Cât privește instituția pe care o reprezinți, prin ceea ce ai făcut dumneata, Poliția Română își afirmă tot mai mult rolul de braț înarmat al presei aservite care denigrează în mod sistematic profesori și implicit sistemul public de educație. Să nu te miri când ți se va cere să scoți bani din buzunar atunci când vei dori să-ți duci copilul la școala centrală din oraș. Căci, inevitabil, la asta se va ajunge: o pondere tot mai însemnată a sectorului privat în educație.

Neoliberalismul nu se pupă deloc cu cavalerismul tău dezinteresat sau nu. Ne-am întâlnit iar, zilele trecute, în fața secției de poliție. Nu păreai surprins că mi-am dat demisia. Am simțit un pic de satisfacție. Nu te grăbi: satisfacția e moartea dorinței. Mi-ai spus că discuția din biroul directorului a avut un rol constructiv. O fi avut un rol constructiv doar pentru ce ai tu în pantaloni. Ai grijă să nu-i pătezi, că sunt dați de la stat.

Mi-am adus aminte de Marian Godină, care avea o slabiciune dusă la extrem pentru complimentele primite din partea scriitoarelor pe Facebook. Nu pot să-ți uit zâmbetul languros și privirea libidinoasă atunci când ai menționat despre iminenta reclamație a profesoarei vizate de indiscreția mea involuntară. M-a înfiorat! Mai angajați femei în secțiile de poliție, că e groasă treaba.


Cu ce rămân de la școala din Țăndărei? Cu o intenție aflată în stadiul de proiect. Am pus mâna pe lucrarea de grad a unui fost profesor de istorie care locuiește prin apropiere. O monografie excelentă și foarte bine documentată despre trecutul istoric al localității, pe care vreau să o studiez cu atenție. Selectasem cinci elevi pentru un concurs interjudețean de istorie. Mulțumesc că exiști!

Aceasta este povestea demisiei mele de la școala din Țăndărei. Încă opt demisii și voi scrie un Decameron. (* una e din 2012, fiind cea care mi-a conferit acest parcurs sinuos în învățământ. Aș adăuga cu o umbră de frustrare sau resemnare pasiv-agresivă că tot un lache flaușat a fost autor moral și acum patru ani. Rămâne la alegerea voastră cum o interpretați).

Categorii: Divertisment, SOCIETATE | Etichete: , , | 2 comentarii

Proiectul construirii unei moschei în București. Dezinformările din presă vs Versiunea reală


Site-ul antipropaganda.ro a publicat o listă cu 5 informații false, respectiv 5 informații reale cu privire la subiectul care a inflamat opinia publică românească în această vară: mega-moscheea de la București, cu universitate în care vor fi școliți teroriști, ce urmează a fi ridicată pe un teren cedat de Victor Ponta statului turc. 

Se pare că românii n-au învățat nimic din trecut. La Revoluție, s-a crezut în existența teroriștilor fideli lui Nicolae Ceaușescu, antrenați de regimul comunist pentru situații de criză. Câțiva ani mai târziu, toată lumea era ferm convinsă că jocul piramidal Caritas îți înmulțește de opt ori banii depuși.

Astăzi, avem la dispoziție o multitudine de mijloace alternative de informare. Site-ul antipropaganda.ro recomandă cititorilor (consumatorilor de presă) să se informeze corect înainte de a judeca dacă este bine sau nu să se construiască lăcașul de turc musulman.

1. Moscheea va fi cea mai mare din Euroopa. Fals: Cea mai mare moschee se află în Roma și are suprafața de aproximativ 3 ori mai mare.

2. Va fi amplasata in “buricul” sau “inima” orasului. Terenul ales se află lângă Romexpo, pe bd. Expoziției. De o poziție centrală se bucură Catedrala Mântuirii Neamului- Calea 13 septembrie.

3. Va avea Universitate si va putea găzdui 6000 studenți. Nu va avea nicio Universitate!

4. Prim-ministrul Victor Ponta a fost inițiatorul proiectului și a făcut terenul cadou.

În 2014, președintele Traian Basescu l-a asigurat pe prim-ministrul turc Recep Tayyip Erdogan că Primăria Capitalei a declanșat procedurile pentru alocarea terenului. Se pare că reprezentanții celor două state se înțeleseseră deja pentru demararea proiectului.

Cu ceva timp înainte, Ministerul Afacerilor Externe solicitase Primăriei Municipiului București alocarea terenului, prin adresa nr.b1-1/13343 din 1 octombrie 2012. Prin urmare, acest proiect se afla în discuție cu mult timp înaintea operației lui Victor Ponta, efectuată la Istanbul, de unde se presupune că a venit cu ideea construirii unei moschei în București.

În ceea ce privește modul de alocare a terenului pentru construcție, acesta a fost acordat cu titlu de folosință gratuită, rămânând în proprietatea statului român.

Categorii: Divertisment, SOCIETATE | Etichete: , , , , , | Lasă un comentariu

Moneda Bitcoin în presa românească


Informaţii generale despre moneda digitală Bitcoin

Anul lansării: 2009
În România: din 2014
Valoarea maximă de tranzacţionare: 1030 USD, 27 noiembrie 2013
Valoarea de tranzacţionare în prezent: 229 USD
Număr de ATM-uri la nivel mondial: 374 (martie 2015)
Număr de comercianţi la nivel mondial care acceptă metoda de plată în Bitcoin: aproximativ 120000
Număr de portofole digitale la nivel mondial: aproximativ 12 milioane

PRO BITCOIN

Este accesibil tuturor: orice om de pe planetă este liber să folosească moneda digitală Bitcoin.
Dobânda de 1% pentru orice fel de operaţiuni.
Protejarea identităţii utilizatorilor care tranzacţionează moneda digitală: „un paypal anonim”.
Un sistem monetar descentralizat, de tipul P2P (persoană către altă persoană).
Nu există o bancă centrală, este un sistem informatic administrat de un număr nelimitat de persoane.
Inflaţia- un fenomen economic imposibil. Sistemul admite un număr maxim de 21 de milioane de unităţi puse în circulaţie.
Poate fi o alternativă pentru oamenii din statele în curs de dezvoltare, care se pot conecta cu uşurinţă la economia globală.
În comparaţie cu sistemele monetare clasice, are un impact ecologic redus, dat de curentul electric consumat de computerele implicate în realizarea tranzacţiilor cu monede Bitcoin.

Mai multe aici- http://adevarul.ro/economie/bani/bitcoin-moneda-digitala-sfideaza-conventiile-1_552efeae448e03c0fdb25b3b/index.html

Hire Me Direct

Categorii: SOCIETATE | Etichete: , , , , , | Lasă un comentariu

SUBIECTUL II-EVALUAREA


Freelanceri la un pret bun.Click Here!
Advertorial promovare freelanceri

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară pentru disciplina istorie – clasa a X-a:

 

Competențe specifice Conținuturi
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali,economici, culturali care alcătuiescimaginea unei societăţi2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane

5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal

STATUL ŞI POLITICA• Organizarea statelor moderne Probleme de atins: „Revoluţia glorioasă‟,constituirea SUA, Revoluţia franceză, Franţa napoleoniană

1.Evaluarea-caracteristici generale-Funcțiile evaluării sunt de două feluri- cele care au rol de informare pedagogică și cele de orientare socio-profesională.Ele vizează declanșarea unor circuite de conexiune inversă externă (realizate de profesor) pentru valorificarea calității activității didactice pe coordonata corespondențelor curriculare dintre obiective,conținuturi,metode. De aceea,în didactica postmodernă,evaluarea reprezintă o activitate de colectare,organizare,interpretare a datelor privind efectele realației profesor-elev, în scopul de a eficientiza funcționarea sistemului de învățământ.

UntitledPrincipalele funcții ale evaluării

 1.diagnostică (de cunoaștere și de explicare a situației existente)

 2.predictivă (de prognosticare și de orientare a activității didactice.atât de predare cât și de învățare,concretizată în deciziile de ameliorare sau de reproiectare curriculară)

 3.de feed-back (reglaj și autoreglaj) –de analiză a rezultatelor obținute,cu scopul de reglare și autoreglare a conduitei ambilor factori (elevi și cadre didactice)

4.selectivă (de ierarhizare și clasificare a elevilor într-un mediu competitiv)

5.motivațională (de conștientizare și de motivare/stimulare a interesului pentru studiu, pentru perfecționarea și obținerea unor performanțe cât mai înalte)

6.de orientare școlară și profesională (de furnizare de informații utile elevilor și familiilor acestora în vederea alegerii formelor coresponzătoare de învățământ)

7.social-economică ( de evidențiere a eficienței învățământului, în funcție de calitatea și valoarea produsului școlii, această funcție implică informarea comunității și a familiei asupra rezultatelor obținute de elevi.

PROBA SCRISĂ PENTRU SECVENȚA DATĂ

Proiectarea unei probe de evaluare are următoarele etape:

1.Stabilirea scopului probei (diagnostic sau prognostic)

2.Realizarea matricei de specificații-instrumentul care exprimă fidelitatea unui test de evaluare (calitatea unei probe de evaluare de a da rezultate constante in cursul aplicării ei succesive) și aplicabilitatea ( calitateaunei probe de evaluare de a fi administrata si interpretata cu usurință).Reprezintă punctul de plecare în proiectarea unei evaluări de calitate. Aceasta ordonează competențele de evaluat în funcție de nivelurile taxonomice generale ale pedagogiei (cognitive)-achiziția,înțelegerea,aplicarea,analiza,sinteza și evaluarea.

3.Precizarea competențelor de evaluat

4.Elaborarea itemilor

5.Realizarea baremului de corectare și notare

6.Revizuirea testelor și a schemei de notare,dacă este cazul

Pentru proba de evaluare pe care o să o elaborez, am selectat cele 3 competențe  (C1-2.3,C2-2.5,C3-5.3) și 3 teme (Revoluția engleză, Revoluția americană și Revoluția franceză). Profesorul stabilește ponderea fiecărei competențe și teme în cadrul probei de evaluare.

Competențe                    Teme       C1    C2   C3 PONDERE
Revoluția engleză 10 10 5 30 %
Revoluția  americană 15 10 5 30 %
Revoluția franceză 15 15 15 40 %
PONDERE 40 %  35%  25 % TOTAL 100 %

Pentru un test cu 10 itemi se obține următoarea matrice,în care vom vedea distribuția itemilor:

 

Competențe                    Teme       C1    C2   C3
Revoluția engleză       1 1 *
Revoluția  americană 2 1 *
Revoluția franceză 2 2 1

 Test de evaluare-Revoluțiile Epocii Moderne

 I.Alegeți varianta corectă:

1.Documentul înaintat de Parlamentul britanic regelui Carol I,în anul 1628:

a.Bill of Rights  b.Declarația drepturilor omului și cetățeanului  c.Petiția drepturilor d. Declarația de independență

 

II.Plasați corect pe axa cronologică:

1642-1653                 1689             1775-1783        4 iulie 1776          14 iulie 1789

 

A.Războiul civil englez (tabăra regelui,tabăra Parlamentului)

B.Căderea Bastiliei

C.Revoluția Glorioasă

D.Războiul de independență american

E. Declarația de independență a celor 13 colonii americane față de metropolă

 

III. Stabiliți corespondențe corecte între cele 3 coloane:

A1 )Thomas Jefferson B1)Conducătorul armatei Parlamentului în timpul Războiului Civil Englez  
  A2 )Wilhelm al II-lea de Orania B2) Primul președinte al S.U.A. C1)Părinți fondatori ai statului american
A3) Oliver Cromwell B3) Cel care a redactat Constituția americană din 1787 C2) Regi care au acceptat trecerea la o monarhie constituțională
A4) Ludovic al XVI-lea B4) Conducători ai Franței în timpul fazei radicale a Revoluției (1793-1794) C3) Dictatori
A5) George Washington B5)Regele care a  semnat Bill of Rights  
A6)Robespierre,Danton, Marat B6)Regele din timpul Revoluției Franceze,din dinastia de Bourbon  

 IV. Alegeți din următoarea listă cauza și consecința corespunzătoare și notați litera în tabel:

A.lipsa de drepturi pentru starea a III-a

B. câștigarea independenței față de metropolă

C.trecerea la forma de guvernare numită directorat,în 1795

D.tendința spre absolutism a regilor Iacob I si Carol I,din dinastia Stuart

E Anglia devine prima monarhie constituțională din istorie,în care “Regele domnește, dar nu guvernează”

F dependența celor 13 colonii față de Regatul Britanic

CAUZĂ EVENIMENT ISTORIC CONSECINȚĂ
Revoluția engleză
Revoluția americană
Revoluția franceză

V.Completați spațiile libere:

Constituția americană din anul 1787 stabilea pentru statul american forma de guvernământ numită ………federală.Era introdus principiul……………….puterilor în stat :puterea ………….. (Cele doua adunări :Camera Reprezentantilor si Senatul); puterea executivă (președinte ales pentru un ……….de 4 ani ) și puterea……….(Curtea Supremă).

VI.Menționați câte o asemănare între 

-Revoluția Franceză și Revoluția Americană

-Revoluția Franceză și Revoluția Engleză

VII.Alcătuți un eseu structurat (aproximativ o pagină) pe tema “Importanța Revoluției Franceze în istoria modernă”,având în vedere următoarele aspecte:

-Gânditorii iluminiști și rolul lor în pregătirea Revoluției Franceze

-Cauzele și principalele momentele ale desfășurării Revoluției Franceze

-Prevederile Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului (26 aug 1789)

Răspândirea ideilor Revoluției Franceze în Europa,prin intermediul armatelor lui Napoleon Bonaparte

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE-asigură uniformizarea verificării tuturor elevilor prin stabilirea punctajului aferent fiecărei părți din probă și a notei finale. Asigură fidelitatea unei probe de evaluare.

 I.0,5 PunctE-răspuns corect c)Petiția Drepturilor

 II.Ordinea este următoarea,pe axa cronologică: -A-C-D-B-E (5* 0,3PUNCTE=1,5 PUNCTE)

 III. 12 corespondențe corecte de realizat (12*0,25 puncte=3PUNCTE)

 A1-B3-C1

A2-B5-C2

A3-B1-C3

A4-B6-C2

A5-B2-C1

A6-B4-C3

IV.Răspunsuri corecte   (6* 0,25 =1,5 PUNCTE)

                       CAUZĂ EVENIMENT ISTORIC CONSECINȚĂ
D Revoluția engleză E
F Revoluția americană B
A Revoluția franceză C

V.Termeni de pus în text : republică,separării,legislativă,mandat,judecătorească (5*0,2 puncte=1  punct)

 VI.Menționarea a două asemănări se notează cu 0,5 puncte.(0,25 puncte fiecare asemănare)

 VII.Realizarea eseului,respectând aspectele date, se notează cu un punct.(0,25 puncte fiecare aspect urmărit,respectând corectitudinea informației istorice).

Categorii: Historia magistra vitae, SOCIETATE | Etichete: , , , , | Lasă un comentariu

Blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.